Na břehu docházelo pouze ke střetům malých skupin nebo jednotlivců. Někteří z bojovníků se bili na meče v mělké vodě. Padlé odnášela řeka.

Pravidla hry

Pravidla hry

Dál najdeš pravidla hry. V případě jakýchkoliv nejasností  kontaktuj ihned organizátory.